Sunday, April 27, 2008

öjeni/öfeni


İnsan düşündükçe , baktığı açıyı genişletip sorguladıkça olaylar ve hatta gerçekler şekil değiştirir.
Ama düşünmek bile özgürlük gerektirir , özgürlük ise hayatımızın sınırlarını istediğimiz yere koyma halidir.Başta söylediğim gibi düşündükçe ve sorguladıkça şekil değiştiren kavramlardan biri de özgürlüktür. Bunu geniş bir örnekle anlatmak gerekirse, 19 . yüzyıl sonlarına doğru bir biyologun( Francis Galton ) düşünce sisteminden ‘öjeni’(eugenics) terimi ortaya çıkmıştır , Galton’a göre insanın bir çok özelliğine ait kalıtımının kontrol edilebilir ve yapay bir seçilime gidilebilir bunu sonucunda daha kaliteli veya kusursuz insanlar elde edilmiş olur. Kısaca anlamı ; anlamı kusursuz insan veya kusursuz insan geliştirme halidir. Öjeninin de iki yönü vardır , pozitif ve negatif .Pozitif öjeniye göre kusursuzluk insanı daha özgür kılabilir , sınırlarını genişletebilir, özgürleşme adına bi adım olabilir , ama negatif öjeni insanların elinden haklarını almaktadır , tercih edilmeyen bireylerin üremelerini kısıtlamak gibi…
Örneğin ,Nazi Almanyası’n da üstün bir ırka ulaşma kavramı 19. yüzyılda beliren öjeni nin bir uzantısıdır, ve öjeniyi destekleyen politikalar bireysel insan haklarını ihlal etmiştir , özgürleşmeyi durdurmuştur. Bilimsel olarak çok da önemli olmayan bu düşünce kitlesel ölümlere yol açmıştır. Fakat başta da dediğim gibi , kavramlar düşündükçe ve düşünen insana göre boyut değiştirir , buna istinaden ; genetikçiler öjeniyi ve getirdiklerini sorguladıkça öfeni (euphenics)terimine ulaşmışlardır , yani kusurlu genlerin etkisini azaltmak üzere tasarlanmış tıbbi müdahale , bu da insanların özgürleşmesinde büyük bir adım olmuştur.
Kısacası düşünmek ve bir adım ötesi olan sorgulamak insan oğlu için elzem bir ihtiyaçtır . Verilen örnekte olduğu gibi bazen düşüncelerin uzantıları bizi farklı sonuçlara götürür. İşte bu yüzden düşünmek ve sorgulamak ile özgürleşme arasında doğru orantılı bir bağ olduğunu söylemek yanlış olur.
Sonuçta ; özgürleşmek hiçbir zaman ulaşamayacağımız bir vizyondur , yaptığımız sorgulamalar bizi ona yaklaştırdığı gibi uzaklaştıradabilir.


not: fotoğraf bana ait değildir.

Camdan mezbahalar *

Bu yazıda hayvanlara yapılan işkencelerin videosunu neden izlemediğinizi ve neden izlemeniz gerektiğini yazıcam. " Kaz tüyünün n...